ПЕДАГОГІЧНА РАДА

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п Порядок денний Дата проведення
1. 1. Про обрання секретаря педагогічної ради.
2. Про аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік та визначення стратегій на 2018-2019 навчальний рік.
3. Про затвердження річного плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік.
4. Про затвердження плану бібліотеки на 2018-2019 навчальний рік.
5. Про затвердження режиму ГПД.
6. Про схвалення структури на 2018-2019 навчальний рік.
7. Про схвалення освітньої програми індивідуального навчання вдома на 2018-2019 навчальний рік.
8. Про затвердження єдиного орфографічного режиму на 2018-2019 навчальний рік.
Серпень
2. 1.Про засоби підвищення рівня мотивації навчання та оптимізації змісту мотивації навчання.
2. Про стан викладання та рівень знань предметів художньо-естетичного циклу.
3. Про впровадження нових освітніх технологій формування ставлення школярів до держави і суспільства.
Жовтень
3. 1. Про сучасні підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності учителя та учня.
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з хімії.
3. Про стан викладання та рівень знань учнів з християнської етики.
Грудень
4. 1. Про компетентнісний підхід у навчанні української мови та літератури.
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови та літератури в початкових класах.
3. Про атестацію педагогічних працівників.
4. Про вибір третього предмета для здачі ДПА учнів 9 класу.
Лютий
5. 1. Про стан організації освітнього процесу на основі творчого підходу до реалізації вимог Нової української школи.
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з предмета «Захист Вітчизни».
3. Про стан викладання гурткової роботи.
Квітень
6. 1. Про допуск учнів 4, 9 класу для проведення ДПА.
2. Про схвалення освітньої програми на 2019-2020 навчальний рік.
Травень
7. 1. Про перевід учнів 1-8,10 класів до наступних класів. Червень
8. 1. Про перевід учнів 9 класу до 10 класу. Червень
9. 1. Про випуск учнів 11 класу зі школи Червень

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД

Педагогічна рада школи 03 січня 2019 року

Порядок денний:

1. Про внесення змін до порядку денного засідання педагогічної ради.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Перенести питання «Про стан викладання та рівень знань учнів з християнської етики» на наступне засідання педагогічної ради.

2. Внести до порядку денного питання "Про схвалення графіка проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками школи на 2019 рік".

2. Про стан виконання рішень педагогічної ради від 30.10.2018 року.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію директора школи щодо виконання рішень педагогічної ради від 30 жовтня 2018 року (протокол №2) взяти до відома.

3. Про сучасні підходи до формування інноваційної компетентності учителя та учня.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію «Про сучасні підходи до формування інноваційно-комунікаційної компетентності вчителя та учня» взяти до відома.

2. Заступнику директора з НВР Матичук В.В. здійснювати контроль за ефективністю використання ІКТ в освітньому процесі педагогічними працівниками школи.

3. Педагогічним працівникам школи:

3.1. Ефективно використовувати ІКТ на уроках та в позаурочний час.

3.2. Висвітлювати новини, заходи, які відбуваються в школі на сайті школи

3.3. Поширювати власний досвід щодо застосування ІКТ в освітньому процесі через засоби фахових періодичних видань та участь в педагогічних конкурсах.

3.4. Облікувати використання ІКТ на уроках у «Журналі реєстрації використання ІКТ на уроках і позакласних заходах».

3.5. Активно запроваджувати медіаосвітні проекти з метою забезпечення медіаграмотності учнів.

4. Класним керівникам розглянути питання щодо безпечного використання Інтернету на класних зборах та ознайомити батьків до 31.01.2019 року.

4. Про стан викладання та рівень знань учнів з хімії.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Довідку «Про стан викладання та рівень знань учнів з хімії в 7-11 класах» взяти до відома.

2. Учителю хімії Матичук У.Т.:

2.1. Поповнювати матеріально – технічну базу кабінету дидактичною, науково-методичною літературою.

2.2. Здійснювати оцінювання учнів згідно з критеріями оцінювання.

2.3. Залучати ширше коло учнів до дослідницької роботи на уроках.

2.4. Використовувати диференційований підхід до навчання.

2.5. Зацікавлювати учнів предметом хімії шляхом використання інноваційних технологій.

2.6. Формувати в учнів практичні уміння і навички при розв’язуванні розрахункових задач різних рівнів.

2.7. Застосовувати ефективні форми і методи для розвитку творчих здібностей учнів та формувати в учнів прагнення до самостійного пошуку.

2.8. Продовжувати свій фаховий та професійний рівень шляхом самоосвіти та участі в методичних формах роботи.

5. Про схвалення графіка проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками школи на 2019 рік.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити графік проходження курсів підвищення кваліфікації при Івано-Франківському ОІППО на 2019 рік таких працівників:

Кічеряк Іванна Миколаївна, директор школи, з 28.01. по 22.02.2019 року,

Нагорняк Ганна Юріївна, вчитель математики, з 18.11. по 29.11.2019 року,

Матичук Василина Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, з 18.11. по 20.11.2019 року,

Крильчук Василь Іванович, вчитель музичного мистецтва, з 23.09. по 25.09.2019 року,

Крильчук Василь Іванович, вчитель предмета «Захист Вітчизни», з 30.09. по 02.10.2019 року.


Педагогічна рада школи 04 березня 2019 року

Порядок денний:

1. Про безпосередній вибір вчителями проектів підручників для учнів 2 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для 2 класу:

1.1. «Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Основний підручник – Іщенко О.Л., Логачевська С.П.

Альтернатива:

1. Остапенко Г.С.

2. Іваниця Г.А.

3. Сапун Г.М., Придаток О.Д.

4. Науменко В.О., Мовчун Ф.І., Тарнавська С.С.

5. Тимченко Л.І., Цепова І.В.

1.2. «Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти з аудіосупроводом

Основний підручник – Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-

Джонс.

Альтернатива:

1. Мітчелл Г.К.

2. Карпюк О.Д.

3. БуднаТ.Б.

4. Бєляєва Т.Ю.

5. Губарєва С.С., Павліченко О.М., Залюбовська Л.В.

1.3. «Математика», підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Гісь О.М., Філяк І.В.

Альтернатива:

1. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.

2. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

3. Лишенко Г.П.

4. Заїка А.М.

5. Оляницька Л.В.

1.4. «Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти у 2-х частинах

Основний підручник – Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.

Альтернатива:

1. Іщенко О.Л., Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А., Кліщ О.М.

2. Вашуленко М.С., Ломаковська Г.В., Єресько Т.П., Ривкінд Й.Я., Проценко Г.О.

3. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.

4. Грущинська І.В., Хитра З.М. (Частина 1), Морзе Н.В., Барна О.В. (Частина 2)

5. Гільберт Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н.Н.

1.5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Калініченко О.В., Аристова Л.С.

Альтернатива:

1. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

2. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

3. Островський В.М., Федун Г.П.

4. Лємешева Н.А.

5. Лобова О.В.

Педагогічна рада школи 21 березня 2019 року

Порядок денний:

1. Про безпосередній вибір вчителями проектів підручників для учнів 6 та 11 класів

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для 6 класу:

1.1. «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Основний підручник – Бондаровський О.Г., Власов В.С.

Альтернатива:

1. Гісем О.В., Гісем О.О.

2. Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О.

3. Щупак І.Я., Піскарьова І.О., Бурлака О.В.

4. Мороз П.В.

5. Д’ячков С.В.

1.2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.

Альтернатива:

1. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

2. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

3. Коршунова О.В., Заводський І.О.

2. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для 11 класу:

2.1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Ворон А.А., Солопенко В.А.

Альтернатива:

1. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.

2.2. «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Авраменко О.М.

Альтернатива:

1. Борзенко О.І., Бернадська Н.І.

2. Фасоля А.М., Яценко Т.О., Уліщенко В.В., Тименко В.М., Бійчук Г.Л.

3. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.,

4. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М.

2.3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Ніколенко О.М., Ковальова Л.Л., Юлдашева Л.П., Лебедь О.В. Орлова О.В., Ніколенко К.С.)

Альтернатива:

1. Ковбасенко Ю.І.

2. Міляновська Н.Р.

3. Волощук Є.В.

4. Кадоб’янська Н.М., Удовиченко Л.М.

5. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О.

2.4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Власов В.С., Кульчицький С.В.

Альтернатива:

1. Гісем О.В., Мартинюк О.О.

2. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., Крижановська М.Є., Гирич І.Б., Бурнейко І.О.

3. Даниленко В.М., Смольніцька М.К.

4. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

5. Струкевич О.К., Дровозюк С.І.

2.5. «Всесвітня історія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Альтернатива:

1. Ладиченко Т.В.

2. Полянський П.Б.

3. Щупак І.Я.

2.6. «Німецька мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

Альтернатива:

1. Савчук І.Г.

2.7. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти»

Основний підручник – Істер О.С.

Альтернатива:

1. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.

2. Нелін Є.П., Долгова О.Є.

3. Бевз Г.П., Бевз В.Г.

2.8. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти»

Основний підручник – Соболь В.І.

Альтернатива:

1. Задорожний К.М.

2. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Носов Г.А.

3. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.Р.

4. Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О., Міюс С.М.

2.9. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Альтернатива:

1. Гільберт Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.

2. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.

3. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.

4. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О.

2.10. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Головко М.В., Крячко І.П., Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.

Альтернатива:

1. Сиротюк В.Д., Мирошніченко Ю.Б.

2. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.

2.11. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Савчин М.М.

Альтернатива:

1. Попель П.П., Крикля Л.С.

2. Ярошенко О.Г.

3. Григорович О.В.

4. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.

2.12. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Гнатюк М.Р.

Альтернатива:

1. Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М., Фука М.М., Щирба Ю.П.

2.13. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М., Фука М.М.

Педагогічна рада школи 25 березня 2019 року

Порядок денний

1. Про стан виконання рішень педагогічної ради від 03.01.2019 року.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію директора школи щодо виконання рішень педагогічної ради від 03 січня 2019 року (протокол №3) взяти до відома.

2. Зняти з контролю:

2.1. Пункт 1 «Перенести питання «Про стан викладання та рівень знань учнів з християнської етики» питання 2.

2.2. Пункт 4 «Класним керівникам розглянути питання щодо безпечного використання Інтернету на класних зборах та ознайомити батьків» питання 3.

2. Про компетентнісний підхід у навчанні української мови та літератури.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію «Про компетентнісний підхід у навчанні української мови та літератури» взяти до відома.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. до 20.05.2019 року організувати круглий стіл «Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у процесі навчання предметів».

3. Педагогічним працівникам:

3.1. Використовувати у своїй педагогічній діяльності матеріали, необхідні для формування в учнів ключових компетентностей.

3.2. Розвивати в учнів здатність з метою застосування набутих знань й умінь у життєвих ситуаціях.

3. Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови та літератури в початкових класах.

Доп. Матичук В.В., заступник з навчально-виховної роботи

УХВАЛИЛИ:

1. Вчителям 2 - 4 класів:

1.1. Приділяти увагу засвоєнню слів, вимову і написання яких школярі мають пам’ятати.

1.2. Продовжувати застосовувати інтерактивні форми та методи роботи на уроках для розвитку творчих здібностей школярів.

1.3. Продумувати систему домашніх завдань, спираючись на індивідуальне ставлення та диференційований підхід.

1.4. Приділяти увагу дітям з початковим і середнім рівнями навчання та посилити індивідуальну роботу з учнями.

1.5. Дотримуватися єдиних вимог орфографічного режиму.

2. Вчителю Господарюк Л.І. у 4 класі провести поглиблене повторення матеріалу з метою успішного проходження ДПА.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. систематично здійснювати контроль за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів початкової школи з української мови та літературного читання.

4. Про стан викладання та рівень знань учнів з християнської етики.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

УХВАЛИЛИ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В.:

1.1. Вести контроль за станом викладання та рівнями навчальних досягнень учнів з християнської етики відповідно до плану роботи.

1.2. Рекомендувати передовий досвід вчителів з вищезазначеного предмета.

2. Вчителям курсу основ християнської етики:

2.1. Приділяти увагу практичній спрямованості курсу, пов’язувати виучуваний матеріал з життям.

2.2. Навчати учнів робити висновки, узагальнення, акцентувати увагу на мові школярів.

3. Вчителю християнської етики 5- 11 класів Луканюк О.М.:

3.1. Впроваджувати в практику активні форми навчання та виховання, виробляти у школярів їхні власні цінності.

3.2. Приділяти увагу диференціації та індивідуалізації домашніх завдань.

5. Про атестацію педагогічних працівників.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію «Про атестацію педагогічних працівників» взяти до відома.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. у плані методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік передбачити форми поширення системи роботи вчителями, які атестуються, серед вчителів школи.

3. Учителям, які атестуються, Андріковій О.Л., Губчук Г.І., Карапчук О.Я., Кречун О.І., Матичук О.І., Пастух М.Д., Пилип’юк М.С., Фединчук О.М. поширювати свій педагогічний досвід з реалізації опрацьованих проблемних питань на сторінках фахових видань або на web-сайтах.

4. За сумлінну, творчу роботу порушити клопотання перед відділом освіти Косівської районної державної адміністрації про нагородження Грамотою департаменту Івано-Франківської обласної державної адміністрації таких педагогів:

1. Влашинець Світлану Михайлівну, вчителя української мови та літератури

2. Луканюк Оксану Матвіївну, вчителя християнської етики,

3. Кречун Ольгу Іванівну, вчителя географії,

4. Данищука Михайла Івановича, вчителя трудового навчання.

6. Про вибір третього предмета для здачі ДПА учнів 9 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити вибір третього предмета для проведення державної підсумкової атестації в 2019 році – географію.

2. Учителям Господарюк Л.І. (українська мова та літературне читання, математика, 4 клас), Влашинець С.М. (українська мова, 9 клас), Нагорняк Г.Ю. (математика, 9 клас), Кречун О.І. (географія, 9 клас) укласти завдання для проведення державної підсумкової атестації з відповідних предметів до 01 травня 2019 року.

7. Про введення вивчення англійської мови з 1 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Ввести в робочий навчальний план вивчення англійської мови в 2019-2020 навчальному році в 1 класі, врахувавши вибір батьками учнів.

8. Про визначення термінів проведення державної підсумкової атестації в школі для випускників 4 і 9 класів та заходів: «Останній дзвінок», «Вручення документів про освіту»

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Провести державну підсумкову атестацію в школі для випускників 4 класу в такі терміни:

українська мова 14 травня 2019 року,

математика 16 травня 2019 року.

2. Провести державну підсумкову атестацію в школі для випускників 9 класу в такі терміни:

українська мова 04 червня 2019 року,

математика 07 червня 2019 року,

географія 10 червня 2019 року.

3. Затвердити склад атестаційних комісій:

4 клас:

Матичук Василина Василівна, заступник директора з НВР,

Господарюк Л.І., вчитель початкових класів.

9 клас:

українська мова:

Кічеряк І.М., директор школи,

Влашинець С.М., вчитель української мови та літератури,

Пастух М.Д., вчитель української мови та літератури.

математика:

Кічеряк І.М., директор школи,

Нагорняк Г.Ю., вчитель математики,

Карапчук О.Я., вчитель математики.

географія:

Кічеряк І.М., директор школи,

Кречун О.І., вчитель географії,

Матичук В.В., вчитель біології.

4. Свято «Останній дзвінок» провести 31 травня 2019 року о 9.00 год.

5. Провести випускний вечір та вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту 13.06.2019 року о 12.00 год.

6. Провести випускний вечір та вручити атестати про повну загальну середню освіту 29.06.2019 року о 17.00 год.

Педагогічна рада школи 27 травня 2019 року

Порядок денний

1. Про схвалення освітньої програми закладу на 2019-2020 навчальний рік

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити освітню програму закладу на 2019-2020 навчальний рік.

2. Попереднє тижневе навантаження вчителів на 2019-2020 навчальний рік погодити і довести до відома всіх педагогічних працівників під підпис.

2. Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 9 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

1. Звільнити від проходження ДПА в школі за станом здоров’я:

1. Пастуха Євгена Васильовича, учня 9 класу,

2. Слижук Владиславу Сергіївну, ученицю 9 класу.

Педагогічна рада школи 3 червня 2019 року

Порядок денний

1. Про стан виконання рішень педагогічної ради від 25.03.2019 року.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію директора школи щодо виконання рішень педагогічної ради від 25 березня 2019 року (протокол №5) взяти до відома.

2. Зняти з контролю:

2.1. Пункт 1,2 питання 6:

1. Затвердити вибір третього предмета для проведення державної підсумкової атестації в 2019 році – географію.

2. Учителям Господарюк Л.І. (українська мова та літературне читання, математика, 4 клас), Влашинець С.М. (українська мова, 9 клас), Нагорняк Г.Ю. (математика, 9 клас), Кречун О.І. (географія, 9 клас) укласти завдання для проведення державної підсумкової атестації з відповідних предметів до 01 травня 2019 року.

2.2. Пункт 1 питання «Ввести в робочий навчальний план вивчення англійської мови в 2019-2020 навчальному році в 1 класі, врахувавши вибір батьками учнів»

2.3. Пункти 1,3,4 питання 8:

1. Провести державну підсумкову атестацію в школі для випускників 4 класу в такі терміни:

українська мова 14 травня 2019 року,

математика 16 травня 2019 року.

3. Затвердити склад атестаційних комісій:

4 клас:

Матичук Василина Василівна, заступник директора з НВР,

Господарюк Л.І., вчитель початкових класів.

9 клас:

українська мова:

Кічеряк І.М., директор школи,

Влашинець С.М., вчитель української мови та літератури,

Пастух М.Д., вчитель української мови та літератури.

математика:

Кічеряк І.М., директор школи,

Нагорняк Г.Ю., вчитель математики,

Карапчук О.Я., вчитель математики.

географія:

Кічеряк І.М., директор школи,

Кречун О.І., вчитель географії,

Матичук В.В., вчитель біології.

4. Свято «Останній дзвінок» провести 31 травня 2019 року о 9.00 год.

2. Пункт 2 питання 2 «Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. до 20.05.2019 року організувати круглий стіл «Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у процесі навчання предметів» перенести на 05 червня 2019 року.

2. Про стан організації освітнього процесу на основі творчого підходу до реалізації вимог Нової української школи.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В.:

1.1.Забезпечувати методичний супровід впровадження Концепції освіти в рамках Нової української школи

1.2.Опрацьовувати нормативні документи, що регламентують роботу Нової української школи.

1.3.Формувати основні компетентності молодшого школяра під час освітнього процесу в навчальному закладі.

2. Учителям початкових класів створити сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного виховання.

3. Про стан викладання та рівень знань учнів з предмета «Захист Вітчизни».

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Доповідну записку «Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» взяти до відома.

2. Учителям Пастух С.І. та Крильчуку В.І.:

2.1. Сприяти зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази кабінету.

2.2. Продовжувати роботу з метою забезпечення належного методичного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи, форми та види роботи.

2.3. Забезпечувати раціональне поєднання індивідуальних, групових, колективних форм роботи.

2.4. Систематично контролювати дотримання правил техніки безпеки життєдіяльності на уроках.

2.5. Приділяти увагу ролі домашніх завдань у формуванні знань, умінь і навичок учнів.

2.6. Посилити позакласну роботу з учнями.

2.7. Продовжувати здійснювати підготовку молоді до майбутньої військової діяльності, що пов’язана із захистом Вітчизни.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. здійснювати постійний контроль за реєстрацією вчителями предмета «Захист Вітчизни» всіх видів інструктажів з техніки безпеки під час проведення занять.

4. Про стан викладання гурткової роботи.

Доп. Самашко М.П., заступник директора з виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Керівникам гуртків Крильчуку В.І. та Самашку В.В.:

1.1. Проводити звіт гуртків у формі виставок робіт, змагань, показових виступів.

1.2. Сприяти оновленню та модернізації матеріально-технічного забезпечення гуртків.

1.3. Забезпечити участь учнів (вихованців) закладу у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях мистецтв, конкурсах, виставках дитячих робіт, спортивних змаганнях.

5. Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації Петриняка Іллі Юрійовича, учня 9 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити від проходження ДПА в школі за станом здоров’я Петриняка Іллю Юрійовича, учня 9 класу.

6. Про перевід учнів 1-8,10 класів до наступних класів та нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести 19 учнів 1 класу до 2 класу:

1. Ванджурака Романа Миколайовича

2. Ватаманюка Назарія Васильовича

3. Воротняк Христину Петрівну

4. Головчука Артема Володимировича

5. Дарійчук Вероніку Іванівну

6. Добронос Алісу Володимирівну

7. Карапчука Петра Валерійовича

8. Колісника Станіслава Михайловича

9. Косивчук Інну Василівну

10. Максим’юк Мілану Віталіївну

11. Матійчук Анастасію Василівну

12. Матійчук Таїсію Сергіївну

13. Олексюк Антоніну Юріївну

14. Оринчука Максима Романовича

15. Пастуха Дениса Анатолійовича

16. Пастух Ельвіру Романівну

17. Саборика Вадима Олеговича

18. Савчука Станіслава Богдановича

19. Слижука Юрія Васильовича

2. Перевести 14 учнів 2 класу до 3 класу:

1. Аксюка Віталія Юрійовича

2. Баряєву Антоніну Андріївну

3. Гавриляка Івана Юрійовича

4. Гавриляк Роксолану Михайлівну

5. Головчука Олександра Петровича

6. Грималюк Анастасію Іванівну

7. Досяка Назарія Івановича

8. Дрислюка Андрія Андрійовича

9. Ілюка Івана Миколайовича

10. Петрук Анастасію Володимирівну

11. Поляк Іванну Юріївну

12. Різун Інессу Василівну

13. Шарабуряк Олену Василівну

14. Шпитка Олексія Дмитровича

2. Перевести 19 учнів 3 класу до 4 класу:

1. Веклюка Івана Петровича

2. Влашинець Андріану Олександрівну

3. Гавриляк Анастасію Іванівну

4. Гавриляка Григорія Васильовича

5. Губчук Ангеліну Петрівну

6. Губчук Богдану Іванівну

7. Завірюху Івана Руслановича

8. Калиняка Ростислава Михайловича

9. Кравчука Олександра Юрійовича

10. Нагорняка Олександра Юрійовича

11. Нагорняка Степана Богдановича

12. Поп’юк Святославу Володимирівну

13. Прокоп’юка Івана Івановича

14. Рембайло Каріну Олександрівну

15. Різун Кароліну Василівну

16. Сікунду Миколу Олеговича

17. Слижука Івана Миколайовича

18. Слижук Яну Володимирівну

19. Шкрібляка Дениса Івановича

3. Перевести 17 учнів 4 класу до 5 класу:

1. Бельмегу Яну Сергіївну

2. Влашинця Богдана Вікторовича

3. Губчук Ангеліну Михайлівну

4. Грималюка Михайла Івановича

5. Ілюк Антоніну Володимирівну

6. Копильчук Тетяну Тарасівну

7. Крильчук Юлію Михайлівну

8. Максим’юк Валерію Віталіївну

9. Матійчука Валерія Васильовича

10. Мицканюк Марію Миколаївну

11. Нестерук Сніжану Юріївну

12. Перепеляка Ігоря Ігоровича

13. Пилипюка Максима Ілліча

14. Савчука Арсенія Васильовича

15. Слижука Михайла Михайловича

16. Слижука Олександра Васильовича

17. Чокинюк Мар’яну Богданівну

4. Перевести 16 учнів 5 класу до 6 класу:

1. Ватаманюка Віталія Васильовича

2. Ватаманюка Владислава Івановича

3. Ватаманюка Володимира Васильовича

4. Воротняка Андрія Петровича

5. Губчука Василя Васильовича

6. Данилюк Богдану Степанівну

7. Доброноса Максима Володимировича

8. Досяк Марію Василівну

9. Іванюк Лесю Василівну

10. Ілюка Анатолія Миколайовича

11. Ілюк Іванну Іванівну

12. Луканюка Володимира Сергійовича

13. Пилип’юк Анастасію Василівну

14. Поляка Івана Вікторовича

15. Поляк Марію Юріївну

16. Попович Жанну Олександрівну (індивідуальна форма навчання)

5. Перевести 19 учнів 6 класу до 7 класу:

1. Ватаманюка Романа Васильовича

2. Влашинець Анну Олександрівну

3. Гавриляк Софію Василівну

4. Головчук Анастасію Володимирівну

5. Головчук Андріану Петрівну

6. Іванюка Василя Васильовича

7. Калиняка Данила Михайловича

8. Левицьку Аліну Дмитрівну

9. Матичук Софію Олександрівну

10. Михайлюк Ірину Василівну

11. Нагорняка Олександра Богдановича

12. Нестерука Михайла Юрійовича

13. Петриняк Тетяну Юріївну

14. Слижука Антона Івановича

15. Слижука Вадима Сергійовича

16. Слижука Володимира Володимировича

17. Тикинюка Андрія Івановича

18. Чоланюк Ірину Іванівну

19. Шкромиду Анжеліну Ігорівну

6. Перевести 10 учнів 7 класу до 8 класу:

1. Головчука Антона Васильовича

2. Губчук Руслану Юріївну

3. Завірюху Анну Русланівну

4. Ілюка Назарія Миколайовича

5. Косивчук Христину Василівну

6. Рубаняк Марію Володимирівну

7. Слижук Олександру Іванівну

8. Шарабуряка Ігоря Івановича

9. Шкрібляк Євгенію Юріївну

10. Юрчука Василя Васильовича

7. Перевести 11 учнів 8 класу до 9 класу:

1. Гавриляк Надію Іванівну

2. Головчук Вікторію Петрівну

3. Грималюка Анатолія Івановича

4. Крильчука Олександра Васильовича

5. Матичук Оксану Володимирівну

6. Мицканюка Миколу Миколайовича

7. Оринчука Андрія Васильовича

8. Перепеляк Уляну Ігорівну

9. Тикинюк Оксану Іванівну

10. Хоров’юк Марію Мирославівну

11. Юрчук Ірину Василівну

8. Перевести 8 учнів 10 класу до 11 класу:

1. Андрецуляк Іванну Богданівну

2. Бельмегу Миколу Сергійовича (індивідуальна форма навчання )

3. Губчук Лілію Миколаївну

4. Крильчука Петра Петровича

5. Нагорняка Івана Степановича

6. Шарабуряка Івана Івановича

7. Шарабуряка Миколу Миколайовича

8. Шкрібляк Світлану Іванівну

9. Нагородити Похвальними листами учнів, які мають високий рівень знань:

1. Баряєву Антоніну Андріївну – 2 клас,

2. Гавриляк Роксолану Михайлівну – 2 клас,

3. Головчука Олександра Петровича – 2 клас,

4. Влашинець Андріану Олександрівну – 3 клас,

5. Гавриляк Анастасію Іванівну – 3 клас,

6. Бельмегу Яну Сергіївну – 4 клас,

7. Ілюк Антоніну Володимирівну – 4 клас,

8. Копильчук Тетяну Тарасівну – 4 клас,

9. Нестерук Сніжану Юріївну – 4 клас,

10. Мицканюк Марію Миколаївну – 4 клас,

11. Перепеляка Ігоря Ігоровича – 4 клас,

12. Савчука Арсенія Васильовича – 4 клас,

13. Головчук Анастасію Володимирівну – 6 клас,

14. Головчук Андріану Петрівну – 6 клас,

15. Рубаняк Марію Володимирівну – 7 клас,

16. Юрчука Василя Васильовича – 7 клас,

17. Бельмегу Миколу Сергійовича – 10 клас,

18. Крильчука Петра Петровича – 10 клас.

10. Учителю початкових класів Данищуку Михайлу Івановичу розробити індивідуальні програми з математики для учня 2 класу Прокоп’юка Івана, з метою навчання учня математики під час літніх канікул за згодою батьків.

Педагогічна рада школи 10 червня 2019 року

Порядок денний

1. Про перевід учнів 9 класу до десятого класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Перевести 20 учнів 9 класу до 10 класу:

1. Аксюк Юлію Юріївну

2. Богдан Андріану Юріївну

3. Гавриляк Аліну Миколаївну

4. Гавриляк Аллу Миколаївну

5. Губчук Діану Василівну

6. Данилюк Оксану Степанівну

7. Іванюка Олександра Васильовича

8. Ілюка Миколу Миколайовича

9. Калинича Олександра Віталійовича

10. Косивчук Ірину Василівну

11. Максим’юк Аліну Іванівну

12. Олексюк Марію Юріївну

13. Оринчук Вікторію Русланівну

14. Поляк Тетяну Анатоліївну

15. Петриняка Іллю Юрійовича

16. Чокинюка Романа Івановича

17. Шпитка Дмитра Дмитровича

18. Шкрібляка Віталія Юрійовича

19. Пастуха Євгена Васильовича (індивідуальне навчання вдома)

20. Слижук Владиславу Сергіївну (індивідуальне навчання вдома)

2. Оформити 17 учням 9 класу свідоцтва про освіту за курс базової середньої освіти.

3. Оформити свідоцтва з відзнакою про освіту за курс базової середньої освіти, учням 9 класу:

1. Максим’юк Аліні Іванівні

2. Поляк Тетяні Анатоліївні

3. Чокинюку Роману Івановичу

2. Про нагородження учнів 9 класу Похвальною грамотою Міністерства освіти за особливі успіхи у вивченні окремих предметів.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Нагородити Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»:

Калинича Олександра Віталійовича, учня 9 класу з технології.

Педагогічна рада школи 25 червня 2019 року

Порядок денний

1. Про відрахування учнів 11 класу зі школи.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Відрахувати зі школи та вручити свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти 13 учням 11 класу:

1. Андрецуляку Святославу Богдановичу

2. Головчуку Юрію Петровичу

3. Губчуку Юрію Михайловичу

4. Данищуку Юрію Михайловичу

5. Іванюк Ользі Василівні

6. Кундаку Павлу Степановичу

7. Кундаку Петру Степановичу

8. Лагодяк Анні Василівні

9. Опарику Степану Дмитровичу

10. Прокоп’юк Марії Михайлівні

11. Чокинюк Ганні Богданівні

12. Шарабуряк Марії Іванівні

13. Шкрібляк Аліні Юріївні

2. Матері Шарабуряк Надії Василівні забезпечити явку сина Шарабуряка Миколи для здачі ДПА у формі ЗНО з географії в додатковій сесії 10.07.2019 року до пункту тестування та назад.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

НА 2019 - 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п Порядок деннийДата проведення
1.1. Про обрання секретаря педагогічної ради.
2. Про аналіз роботи за 2018-2019 навчальний рік та визначення стратегій на2019-2020 навчальний рік.
3. Про затвердження річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.
4. Про затвердження плану бібліотеки на 2019-2020 навчальний рік.
5. Про затвердження режиму ГПД.
6. Про схвалення структури на 2019-2020 навчальний рік.
7. Про схвалення освітньої програми педагогічного патронажу на 2019-2020навчальний рік.
8. Про затвердження єдиного орфографічногорежиму на 2019-2020 навчальний рік.
Серпень
2. 1.Про інноваційні та інформаційні технології як засіб ефективностіосвітнього процесу НУШ
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з англійської мови в 2-6класах.
3. Про роботу ГПД.
Жовтень
3. 1. Про способи ефективної профілактики та протидії булінгу в дитячомусередовищі.
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови талітератури в 5-11 класах.
3. Про стан викладання та рівень знань учнів зматематики в початкових класах.
Грудень
4. 1. Про формування екологічної культури особистості в умовах здійсненняособистісно-діяльнісного підходу до освітнього процесу
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з фізичної культури.
3. Про атестацію педагогічних працівників.
4. Про вибір третього предмета для здачі ДПА учнів 9 класу.
5. Про роботу шкільної бібліотеки
Лютий
5. 1. Про шляхи формування компетентностей учнів необхідних для успішноїсамореалізації в суспільстві
2. Про стан викладання та рівень знань учнів з біології та екології.
3. Про роботу органів учнівського самоврядування.
Квітень
6. 1. Про допуск учнів 4, 9 класу для проведення ДПА.
2. Про схвалення освітньої програми на 2020-2021 навчальний рік.
Травень
7. 1. Про перевід учнів 1-8,10 класів до наступних класів та нагородження Похвальними листами. Червень
8. 1. Про перевід учнів 9 класу до 10 класу та нагородження Похвальними Грамотами. Червень
9. 1. Про випуск учнів 11 класу зі школи та нагородження Похвальними Грамотами Червень

Педагогічна рада школи 30 серпня 2019 року

Порядок денний

1. Про обрання секретаря педагогічної ради.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем педагогічної ради на 2019-2020 навчальний рік Самашко Марію Петрівну, заступника директора з виховної роботи.

2. Про аналіз та підсумки роботи школи за 2018-2019 н.р. і визначення стратегії на 2019-2020 навчальний рік.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

Самашко М.П., заступник директора з виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Працювати над реалізацією основних завдань НУШ та підтримувати постійний зв’язок з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу.

2. Забезпечити освіту учням з особливими потребами.

3. Проводити превентивні заходи з метою збереження психічного здоров’я здобувачів освіти, запобігання торгівлі людьми, попередження і протидії булінгу та нисилля над дітьми.

4. Посилити заходи безпеки під час освітнього процесу та у місцях масового перебування дітей.

5. Працювати над оновленням освітнього середовища початкової школи.

6. До 01.09.2019 року провести огляд кабінетів інформатики, хімії, фізики, біології, майстерні, спортивної зали, класів на предмет виявлення небезпечних для життя та здоров’я факторів.

7. Створювати умови для обміну досвідом педагогів, що займаються інноваційною діяльністю.

8. Активізувати військово-патріотичне виховання керуючись Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни».

9. Вести постійний контроль щодо якісної підготовки учнів для участі в складанні ЗНО.

10. Заступнику з навчально-виховної роботи Матичук В.В.:

1. Продовжити підготовку педагогічних працівників до реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти.

2. Спрямувати діяльність методичної ради на здійснення методичного супроводу діяльності учителя в умовах НУШ.

3. Забезпечити формування методичного середовища закладу шляхом здійснення методичного супроводу інформаційної, навчальної, технологічної та аналітичної сфер для успішної реалізації концептуальних засад НУШ.

4. Забезпечити психологічний супровід освітнього процесу і умовах НУШ, підвищення психологічної компетентності педагогів.

5. Направити роботу методичної ради на розвиток професійних компетентностей педагога, оволодіння новими ролями вчителя, формування конкурентоспроможного фахівця в умовах освітніх змін.

6. Здійснювати інформаційно-методичний супровід упровадження інформаційно-комунікаційних, медіаосвітніх, мультимедійних технологій у освітній процес.

7. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед педагогічних працівників з метою сприяння участі в різноманітних проєктах.

8. Систематично проводити діагностику рівнів готовності вчителя до освоєння педагогічних інновацій та оцінку результативності вжитих заходів щодо формування готовності педагогів до цього виду діяльності.

11. Заступнику з виховної роботи Самашко М.П. забезпечити реалізацію цілей, завдань та шляхів національно-патріотичного, військово-патріотичного, громадянського, духовно-морального, превентивного, фізичного, трудового та інших напрямків виховання відповідно до нових нормативно-правових документів про освіту.

3. Про затвердження плану роботи школи на 2019-2020 н.р.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.

4. Про затвердження плану роботи шкільної бібліотеки на 2019-2020 н.р.

Доп. Поп'юк Д.П., бібліотекар школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план роботи бібліотеки на 2019-2020 навчальний рік.

5. Про затвердження режиму роботи групи подовженого дня.

Доп. Пилип'юк М.С., вихователь ГПД.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити режими роботи групи подовженого дня для учнів 2-4 класів на 2019-2020 навчальний рік.

6. Про схвалення структури на 2019-2020 навчальний рік.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити структуру на 2019-2020 навчальний рік.

2. Відмінити проведення занять навчальної практики для учнів.

7. Про схвалення освітньої програми педагогічного патронажу на 2019-2020 навчальний рік.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити робочий навчальний план педагогічного патронажу на 2019 – 2020 навчальний рік.

8. Про затвердження єдиного орфографічного режиму школи на 2019-2020 навчальний рік.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію про єдиний орфографічний режим у школі на 2019-2020 навчальний рік взяти до відома.

2. Вести записи в класних журналах 1-11 класів упродовж навчального року пастою синього кольору.

Педагогічна рада школи 03 жовтня 2019 року

Порядок дений

1. Про відрахування Шарабуряка Миколи Васильовича, учня 11 класу зі школи.

Доп. Кічеряк І.М., директор школи.

УХВАЛИЛИ:

1. Відрахувати зі школи учня 11 класу Шарабуряка Миколу Васильовича та вручити свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Педагогічна рада школи 29 жовтня 2019 року

Порядок денний

1. Про обрання секретаря педагогічної ради.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем педагогічної ради Пастух Мирославу Дмитрівну, вчителя української мови та літератури.

2. Про стан виконання рішень педагогічної ради від 03.06.2019 року.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію заступника директора з навчально-виховної роботи щодо виконання рішень педагогічної ради від 03 червня 2019 року (протокол №8) взяти до відома.

2. Зняти з контролю:

2.1. Пункт 4 питання 1: «Пункт 2 питання 2 «Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. до 20.05.2019 року організувати круглий стіл «Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у процесі навчання предметів» перенести на 05 червня 2019 року»

2.2. Пункт 1 питання 5: «Звільнити від проходження ДПА в школі за станом здоров’я Петриняка Іллю Юрійовича, учня 9 класу»

2.3. Пункти 1-10 питання 6 «Про перевід учнів 1-8,10 класів до наступних класів та нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

3. Про інноваційні та інформаційні технології як засіб ефективності освітнього процесу НУШ.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. та керівнику методоб’єднання початкових класів Господарюк Л.І. спрямувати методичну роботу школи на вивчення нових інноваційних та інформаційних педагогічних технологій з метою подальшого їх застосування в практичній діяльності.

2. Вчителям Нової української школи Господарюк Л.І. та Гавриляк М.С.:

2.1. Послідовно й активно запроваджувати у практику педагогічної діяльності ІКТ та освітні інновації.

2.2. Висвітлювати інформацію про використання інновацій у навчально-виховному процесі на офіційному сайті школи.

4. Про стан викладання та рівень знань учнів з англійської мови в 2-6 класів.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Вчителям англійської мови Андріковій О.Л. та Фединчук О.М.:

1.1. Впроваджувати мовні вправи, які б сприяли засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично.

1.2. Практикувати завдання, які вимагають більшої самостійності, виробленню в учнів вмінь комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації.

1.3. Використовувати ситуативні і тематичні малюнки та картинки, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної і індивідуальної роботи, аудіо записи, ІКТ.

1.4. Практикувати говоріння в режимі «учень – диктор», синхронне виконання вправ, хорове реплікування в різних режимах.

1.5. Перевіряти систематично готовність учнів до уроку, якість виконання ними домашніх завдань.

1.6. Продовжувати роботу над удосконаленням методики викладання англійської мови в початковій школі.

1.7. Приділяти значну увагу запобіганню прогалин в знаннях учнів.

1.8. Створювати на уроках іноземної мови атмосферу довіри, доброзичливої обстановки педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. здійснювати контроль за станом викладання англійської мови у 1-6 класах.

5. Про роботу ГПД.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Вихователю ГПД Пилип’юк М.С.:

1.1. Організовувати змістовне перебування дітей на свіжому повітрі, формувати в учнів стійкі навички здорового способу життя, здійснювати профілактику виникнення шкідливих звичок.

1.2. Працювати над формуванням готовності учнів до активної самостійної роботи в умовах групової діяльності, враховуючи вікові та індивідуально-психологічні особливості школярів.

1.3. Забезпечувати якісне виконання учнями домашніх завдань, вдосконалювати навички самоконтролю.

1.4. Зацікавлювати дітей шляхом залучення їх до творчої діяльності та використання освітніх інновацій в роботі ГПД.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. здійснювати контроль за дотриманням режиму роботи та якістю виконання учнями домашніх завдань в ГПД.

6. Про схвалення графіка проходження курсів підвищення кваліфікації працівниками школи на 2020 рік.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити графік проходження курсів підвищення кваліфікації при Івано-Франківському ОІППО на 2020 рік

Педагогічна рада ліцею 30 грудня 2019 року

Порядок денний

1. Про способи ефективної профілактики та протидії булінгу в учнівському середовищі.

Доп. Влашинець Н.В., практичний психолог.

УХВАЛИЛИ:

1. Практичному психологу Влашинець Н.В., соціальному педагогу Губчук Г.І.:

1.1. Продовжувати розвивати соціальні навички учнів:

- вміння спілкуватися;

- розвивати впевненість учня в собі;

- формувати та розвивати загальнолюдські моральні цінності, толерантність.

1.2. Проводити просвітницьку роботу щодо попередження насильства в учнівському колективі.

1.3. Обговорювати питання на батьківських зборах про батьківську відповідальність за неналежне виховання своїх дітей.

2. Класним керівникам 1-11 класів:

2.1. Відпрацьовувати навички толерантної та безпечної поведінки на виховних годинах;

2.2. Акцентувати увагу учнів на дотриманні правил поведінки в ліцеї.

2. Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови та літератури в 5-11 класах.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Учителям української мови та літератури Влашинець Н.В., Пастух М.Д.:

1.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання предметів, застосовуючи ефективні форми та методи для формування ґрунтовних знань та умінь учнів, формувати стійку мотивацію та свідоме прагнення до вивчення предметів.

1.2. Систематично працювати над підвищенням рівня грамотності учнів у процесі вивчення державної мови.

1.3. Продовжувати активно впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання, зокрема інформаційно-комунікаційні, проєктні, інтерактивні.

1.4. Поповнювати навчальний кабінет української мови й літератури художньою, довідковою літературою, методичними та дидактичними матеріалами відповідно до вимог чинних програм.

1.5. Приділяти увагу учням, які мають початковий рівень знань, використовуючи на уроках диференційовані, індивідуальні завдання.

1.6. Працювати над підвищенням інтересу до виконання домашнього завдання, використовуючи методи заохочення учнів на уроці.

1.7. Посилити роботу з підготовки учнів до ЗНО з української мови, на кожному уроці в 10-11 класах приділяти увагу повторенню та виконанню завдань, подібних до представлених на зовнішньому незалежному оцінюванні.

1.8. Цілеспрямовано проводити роботу з удосконалення усного і писемного мовлення учнів, вчити школярів свідомо аналізувати своє та чуже мовлення відповідно до літературних норм.

1.9. Систематично вживати заходи щодо розвитку пізнавальних здібностей учнів, виявляти обдарованих вихованців, залучати їх до активної самостійної, пошукової діяльності, участі у різноманітних конкурсах, Всеукраїнській та заочній олімпіадах з української мови та літератури.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. здійснювати контроль за станом викладання предметів української мови та літератури.

3. Про стан викладання та рівень знань учнів з математики в початкових класах.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Учителям початкової школи:

1.1. Активізувати практичну спрямованість уроків математики, вчити застосовувати отримані знання в житті.

1.2. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методичного рівня викладання математики, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку розв’язання тощо).

1.3. Посилити диференційований підхід до учнів у виконанні окремих класних та домашніх робіт.

1.4. Дотримуватися орфографічних вимог до письмових робіт з математики.

1.5. Вводити в урок завдання на вибір, створювати ситуації успіху.

1.6. Удосконалювати методи роботи з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня їх підготовки.

1.7. Посилити роботу по підготовці учнів 4 класу до ДПА з математики.

1.8. Проводити роботу з запобігання прогалин у знаннях учнів.

1.9. Ширше впроваджувати на уроках засоби інформаційних технологій.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матичук В.В. здійснювати контроль за роботою вчителів з дітьми, які мають початковий рівень знань.

4. Про затвердження плану-графіка проходження курсової підготовки педагогічними працівниками ліцею.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план-графік проходження курсової підготовки педагогічними працівниками ліцею на 2020 рік.

Андрікова О.Л. (німецька мова) – 17-19 лютого,

Бельмега М.М. (початкові класи) – 23-25 червня, 11-13 червня,

Ватаманюк Л.В. (початкові класи) – 04-06 грудня, 04-06 червня,

Влашинець Н.Б. (початкові класи) – 18-22 червня,

Влашинець С.М. (укр. мова) 21-24 квітня

Гавриляк Л.Д. (зарубіжна література) - 21-23 квітня,

Гавриляк М.С. (початкові класи) – 23-25 червня,

Господарюк Л.І. (початкові класи) – 24-26 червня, 11-13 червня,

Губчук Г.І. (соціальний педагог) - 05-07 жовтня,

Данищук М.І. (початкові класи) 06-08 квітня,

Карапчук О.Я. (математика) – 15-17 червня,

Кічеряк І.М. (математика) - 10-12 листопада,

Кречун О.І. (географія, економіка) – 13-15 травня,

Крильчук В.І. («Захист Вітчизни», керівник гуртка) – 30 вересня - 02 жовтня,

Крильчук В.І. (музичне мистецтво, художня культура, керівник гуртка художньо-естетичного профілю) – 23-29 вересня,

Луканюк О.М. (історія, правознавство) – 07-09 грудня,

Матичук В.В. (керівники закладу) – 05-07 жовтня, (керівники ЗЗСО) 18-20 листопада,

Матичук О.І. (основи здоров’я) 11-13 березня,

Матичук У.Т. (педагог-організатор) – 14-16 грудня, (хімія) – 30 березня - 01 квітня,

Нагорняк Г.Ю. (математика) – 07-09 грудня,

Пастух М.Д. (укр. мова) – 24-26 червня,

Пилип’юк М.С. (ГПД) – 30 березня – 01 квітня),

Самашко В.В. (фізкультура) 15-17 вересня,

Самашко М.П. (ЗДВР) - 10-12 листопада, (історія) – 20-24 лютого,

Фединчук О.М. (німецька мова) -17 - 19 лютого.

5. Про перенесення робочого дня 06.01.2020р. на 11.01.2020р.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Перенести робочий день з понеділка 06.01.2020р. на суботу 11.01.2020р.

Педагогічна рада ліцею 10 березня 2020 року

Порядок денний:

1. Про вибір третього предмета для здачі ДПА учнів 9 класу.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити вибір третього предмета для проведення державної підсумкової атестації в 2020 році - фізику.

2. Про безпосередній вибір вчителями проектів підручників для учнів 3 класу.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для 3 класу:

1.1. «Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Основний підручник – Іщенко О. Л., Іщенко А. Ю.

Альтернатива:

1. Остапенко Г. С.

2. Сапун Г. М.

3. Частина 1 авт. Варзацька Л. О., Трохименко Т. О.,

Частина 2 авт. Чумарна М. І.

4. Частина 1 авт. Кравцова Н. М., Придаток О. Д., Романова В. М.;

Частина 2 авт. Савчук А. С.

5. Іваниця Г. А.

1.2. «Математика», підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Основний підручник – Гісь О.М., Філяк І.В.

Альтернатива:

1. Логачевська С.П., Логачевська Т.А., Комар О.А.

2. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

3. Лишенко Г.П.

4. Заїка А.М.,Тарнавська С.С.

5. Оляницька Л.В.

1.3. «Я досліджую світ» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти у 2-х частинах

Основний підручник – Волощенко О.В., Козак О.П., Остапенко Г.С.

Альтернатива:

1. Іщенко О.Л., Ващенко О.М., Романенко Л.В., Романенко К.А., Козак Л. З., Кліщ О.М.

2. Вашуленко М.С., Ломаковська Г.В., Єресько Т.П., Проценко Г.О.

3. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Хомич О.Л., Гарбузюк І.В., Андрук Н.В.,Василенко К.С.

4. Частина 1 авт. Грущинська І. В., Хитра З. М.,

Частина 2 авт. Морзе Н. В., Барна О. В.

5. Гільберт Т.Г., Тарнавська С.С., Грубіян Л. В., Павич Н.Н.

1.4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Калініченко О.В., Аристова Л.С.

Альтернатива:

1. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М.

2. Рубля Т.Є., Мед І.Л., Щеглова Т.Л.

3. Островський В.М., Федун Г.П.

4. Лємешева Н.А.

5. Лобова О.В.

1.5. «Англійська мова» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти з аудіосупроводом

Основний підручник – Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс.

Альтернатива:

1. Мітчелл Г.К.,Марілені Малкоґіанні

2. Карпюк О.Д.

3. Будна Т.Б.

4. Губарєва С.С., Павліченко О.М.

Педагогічна рада ліцею 14 квітня 2020 року

Порядок денний:

1. Про безпосередній вибір вчителями проектів підручників для учнів 7 класу.

Доп. Матичук В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для 7 класу:

1.1. «Історія України» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Альтернатива:

1. Сорочинська Н.М., Гісем О.О.

2. Смолій В.А., Степанков В.С.

3. Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю.

4. Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.

5. Дудар О.В., Гук О.І., за редакцією Пометун О.І.

1.2. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Альтернатива:

1. Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Ладиченко Т.В.

2. Пометун О.І., Малієнко Ю.Б. Полянський П.Б.

3. Мороз П.В., Кришмарел В.Ю., Мороз І.В., Щупак І.Я.

4. Васильків І.Д., Островський В.В., Паршин І.Л., Букавин І.Я.

5. Подаляк Н.Г., Лукач І.Б., Ладиченко Т.В.

1.3. «Інформатика» підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – Морзе Н.В., Барна О.В.

Альтернатива:

1. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

2. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

3. Коршунова О.В., Заводський І.О.

4. Казанцева О.П., Стеценко І.В.

Педагогічна рада ліцею 3 лютого 2021 року

Порядок денний:

1. Про безпосередній вибір вчителями проектів підручників для учнів 4 класу

Доп. Кічеряк І.М., директор ліцею.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для учнів 4 класу:

1.1. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Основний підручник – «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іщенко О. Л., ІщенкоА.Ю.)

Альтернатива:

1. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Остапенко Г. С., ВолощенкоО. В., Козак О. П.)

2. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. (Частина 1 авт. Захарійчук М. Д.) (Частина 2 авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Шумейко Ю.М.))

3. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іваниця Г. А.)

4. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. (Частина 1 авт. ВашуленкоМ.С., Васильківська Н.А., ДубовикС.Г.) (Частина 2 авт. Вашуленко О. В.))

5. «Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Сапун Г. М.)

1.2. «Математика», підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

Основний підручник – «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт.Гісь О.М.,Філяк. І.В.)

Альтернатива:

1. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.)

2. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Істер О. С.)

3. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Заїка А. М., Тарнавська С.С.)

4. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Бевз В. Г., Васильєва Д. В.)

5. «Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Оляницька Л. В.)

1.3.«Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти у 2-х частинах

Основний підручник – «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. ВолощенкоО.В., КозакО.П., ОстапенкоГ. С.)

Альтернатива:

1. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., ПавичН. М.)

2. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Грущинська І. В., ХитраЗ.М., ДробязкоІ. І.)

3. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., ХомичО.Л., Лаврентьєва І. В., Андрук Н. В., Василенко К.С.)

4. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.)

5. «Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Іщенко О.Л., Іщенко А. Ю., БарановаЮ. Б.)

1.4. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Калініченко О. В., Аристова Л. С.)

Альтернатива:

1.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. МасолЛ.М., ГайдамакаО.В., КолотилоО.М.)

2.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.)

3.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Лобова О. В.)

4.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Лємешева Н. А.)

5.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Стеценко І. Б., Садовенко С. М.)

1.5. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти з аудіосупроводом

Основний підручник – «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс)

Альтернатива:

1. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Будна Т. Б.)

2. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Карпюк О. Д.)

3. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Губарєва С. С., Павліченко О. М.)

4. «Англійська мова» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Г. К. Мітчелл, Марілені Малкоґіанні)

1.6. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Андрусич О. О., Стеценко І. Б.)

Альтернатива:

1. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.)

2. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ломаковська Г. В., Проценко Г. О.)

3. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Пономаренко Л. В., ХомичО.Л., Лаврентьєва І. В.)

4. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Козак Л. З.)

5. «Інформатика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Суховірський О. В., Грубіян Л. В., ТарнавськаС.С.)

Педагогічна рада ліцею 11 березня 2021 року

Порядок денний:

1. Про безпосередній вибір вчителями проектів підручників для учнів 8 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор ліцею.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями безпосередній вибір проектів підручників для 8 класу:

1.1. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Основний підручник – «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я., Черкас Б.В., Бурлака О.В., Власова Н.С., Галушко К.Ю., Кронгауз В.О., Піскарьова І.О., Секиринський Д.О.).

Альтернатива:

1. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Хлібовська Г.М., Наумчук О.В., Крижановська М.Є.).

2. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. за редакцією О.І.Пометун, авт. ДударО.В., Гук О.І.)

3. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мудрий М.М., Аркуша О.Г.)

4. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)

5. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Власов В.С., Панарін О.Є., Топольницька Ю.А.)

1.2.«Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Власова Н.С., Піскарьова І.О., Секиринський Д.О.)

Альтернатива:

1. «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Сорочинська Н.М.)

2. «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ладиченко Т.В., Лукач І.Б., Подаляк Н.Г.)

3. «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Васильків І.Д., Островський В.В., Басюк О.Я., Паршин І.Л., Костікова М.І.)

4. «Всесвітня історія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гісем О.В., Мартинюк О.О.)

1.3.«Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морзе Н.В., Барна О.В.).

Альтернатива:

1. «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)

2. «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

3. «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Коршунова О.В., Завадський І.О., Стасюк З.Р.)

4. «Інформатика» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Казанцева О.П., Стеценко І. В.)

2. Про вибір третього предмета для здачі ДПА в 9 класі.

Доп. Самашко М.П., заступник директора з навчально-виховної роботи.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити вибір учнями третього предмета для проведення державної підсумкової атестації в 2021 році – географію.

Педагогічна рада ліцею 16 березня 2021 року

Порядок денний:

1. Про повторний вибір вчителями проектів підручників для учнів 8 класу.

Доп. Кічеряк І.М., директор ліцею.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити вчителями вибір проектів підручників для 8 класу:

1.1. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Основний підручник – «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М., Борисюк Т.В., Почтаренко О.М.)

Альтернатива:

1. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О.)

2. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.)

3. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Глазова О.П.)

4. «Українська мова» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Данилевська О.М.) «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

1.2. «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Основний підручник – «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.)

Альтернатива:

1. «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Борзенко О.І., Лобусова О.В.)

2. «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Коваленко Л.Т.)

3. «Українська література» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Слоньовська О.В.)

1.3. «Англійська мова» для учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Карпюк О.Д.)

Альтернатива:

1. «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Буренко В.М.)

2. «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Морська Л.І.)

3. «Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Несвіт А.М.)

1.4. «Хімія» для учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти

Основний підручник – «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Савчин М.М.)

Альтернатива:

1. «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Григорович О.В.)

2. «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ярошенко О.Г.)

3. «Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)

Кiлькiсть переглядiв: 2999

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.