/Files/images/Методична робота.gif

/Files/images/36199452.png

/Files/images/1.png

/Files/images/metod.jpg

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Прізвище, ім'я, по батькові членів методичної ради Посада,
кваліфікаційна категорія,
педагогічне звання
Розподіл обов'язків між членами методичної ради
Самашко Марія Петрівна заступник директора з навчально-виховної роботи,
вища кваліфікаційна категорія,
старший учитель
голова методичної ради
Матичук Уляна Тарасівна педагог-організатор,
вища кваліфікаційна категорія
секретар методичної ради, допомогає у здійсненні контролю та надає методичну допомогу вчителям природничо-математичного циклу, відповідає за дозвілля учнів
Карапчук Олена Ярославівна заступник директора з виховної роботи,
перша кваліфікаційна категорія
організовує виховну роботу та надає методичну допомогу вчителям в організації та проведенні виховних заходів, відповідає за роботу з обдарованими дітьми
Господарюк Лідія Іванівна вчитель початкових класів,
вища кваліфікаційна категорія,
старший учитель
керівник МО вчителів початкових класів, надає допомогу вчителям початкової школи в організації освітньої роботи
Влашинець Наталія Богданівна вчитель початкових класів,
вища кваліфікаційна категорія,
учитель-методист
керівник творчої групи вчителів початкових класів, надає допомогу в роботі з використанням здоров'язбережувальних технологій на уроках та в позакласній роботі
Влашинець Світлана Михайлівна вчитель української мови та літератури,
вища кваліфікаційна категорія
допомогає у здійсненні контролю та надає методичну допомогу вчителям суспільно-гуманітарного циклу
Пастух Мирослава Дмитрівна вчитель української мови та літератури,
вища кваліфікаційна категорія,
учитель-методист
керівник еворчої групи з реалізації проблемного питання "Формування ключових компетентностей особистості відповідно до вимог Нової української школи"
Гавриляк Любов Дмитрівна вчитель зарубіжної літератури,
вища кваліфікаційна категорія, старший учитель
організовує роботу та надає методичну допомогу у написанні заміток у районну педагогічну газету "Вісник"
Влашинець Надія Василівна практичний психолог,
перша кваліфікаційна категорія
здійснює психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, бере участь у проведенні занять психолого-педагогічного семінару
Луканюк Оксана Матвіївна вчитель історії,
вища кваліфікаційна категорія,
учитель-методист
керівник МО класних керівників, організовує краєзнавчу роботу в школі та роботу з правового виховання учнів

ПЛАН ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

2019 - 2020 навчального року

І ЗАСІДАННЯ (ВЕРЕСЕНЬ)

1. Про аналіз методичної роботи за 2019-2019 навчальний рік та завдання на 2019-2020 навчальний рік

2. Про організацію роботи над методичною проблемою "Формування ключових компетентностей особистості відповідно до вимог Нової української школи" у 2019-2020 навчальному році

3. Про розподіл обов'язків між членами методичної ради

4. Про результати готовності до нового навчального року (навчально-методичне забезпечення педагогічних працівників, навчальні кабінети, забезпеченість учнів підручниками)

5. Про погодження плану роботи методичної ради та творчої групи на 2019-2020 навчальний рік

6. Про погодження плану роботи психолого-педагогічного семіару на 2019-2020 навчальний рік

7. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури

ІІ ЗАСІДАННЯ (ЛИСТОПАД)

1. Про використання освітніх інновацій вчителями початкової школи.

2. Про методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими учнями

3. Про надання методичних рекомендацій вчителям, щодо роботи з учнями, які мають початковий рівень знань.

4. Про хід підготовки до атестації педагогічних працівників школи.

5. Про підвищення ефективності підготовки випускників школи до ДПА/ЗНО у 2019-2020 навчальному році

6. Про роботу творчої групи вчителів початкової школи з проблеми "Впровадження здоров'язерігаючих технологій навчання"

7. Огляд нормативних документів, новинок методичної, психолого-педагогічної літератури

ІІІ ЗАСІДАННЯ (СІЧЕНЬ)

1. Про формування ключових компетентностей учнів на уроках у першому класі.

2. Про надання психологічної та методичної допоиоги класним керівникам щодо підготовки учнів до вибору професії.

3. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр 2019-2020 навчального року.

4. Про виконання навчальних програм за І семестр 2019-2020 навчального року.

5. Про підсумки роботи шкільних методичних об'єднань за І семестр 2019-2020 навчального року.

6. Про підсумки курсової підготовки педагогічних працівників у 2019 році.

7. Огляд нормативних документів, новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

IV ЗАСІДАННЯ (БЕРЕЗЕНЬ)

1. Про підсумки роботи педколективу над реалізацією проблемної теми школи у 2019-2020 навчальному році

2. Про методичні рекомендації щодо підготовки завдань до державної підсумкової атестації.

3. Про аналіз роботи методичної ради у 2019-2020 навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік

4. Про сучасний урок в контексті Нової української школи у другому класі

5. Про результати атестації педагогічних працівників

6. Про підсумки участі учнів школи у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, творчих конкурсах.

V ЗАСІДАННЯ (ТРАВЕНЬ)

1. Про звіт голів шкільних методичнихоб'єднань щодо реалізації річних планів роботи.

2. Про підсумки виконання річного плану методичної роботи та визначення пріоритетів методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік

3. Про підсумки виховної роботи в школі у 2019-2020 навчальному році.

4. Про готовність учнів 11 класу до здачі ДПА та ЗНО.

5. Про готовність учнів 4 класу до навчання в основній школі.

6. Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності вчителя.

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.


2018 - 2019 навчального року

І ЗАСІДАННЯ (ВЕРЕСЕНЬ)

1. Про організацію методичної роботи педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік. обговорення і затвердження планів роботи методичної ради, постійно діючого психолого-педагогічного семінару, шкільних методичних об'єднань класних керівників на 2018-2019 навчальний рік.

2. Про розподіл обов'язків між членами методичої ради.

3. Про вивчення нормативних документів щодо організації освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році.

4. Про підготовку здобувачів освіти до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

5. Про єдині вимоги до усного та писемного мовлення.

6. Про організацію проведення предметних днів та тижнів (термін проведення) у закладі.

7. Про результати участі учнів 11 класу в ЗНО - 2018

8. Про мету, зміст та основні напрями науково-методичної роботи в реалізації проблемного питання закладу освіти "Формування ключових компетентностей особистості відповідно до вимог Нової української школи".

ІІ ЗАСІДАННЯ (ЛИСТОПАД)

1. Про роботу з обдарованими здобувачами освіти. Організація дослідницької роботи.

2. Про виконання Інструкції з ведення ділової документації в закладі, єдиний орфографічний режим.

3. Про взаємовідвідування уроків з метою забезпечення наступності в навчанні початкової та середньої ланки. Аналіз особливостей сучасного уроку.

4. Про хід атестації, курсова перепідготовка вчителів.

5. Про підготовку випускників закладу до ЗНО-2019.

6. Про організацію та проведення Тижня педагогічної майстерності вчителів, які атестуються у 2019 році.

7. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІІІ ЗАСІДАННЯ (СІЧЕНЬ)

1. Про підсумки навчальних досягнень здобувачів освіти за І семестр 2018-2019 навчального року.

2. Про підсумки участі здобувачів освіти у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін та шкільних і районних конкурсах.

3. Про стан ведення шкільної документації.

4. Про організацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5. Про самоосвіту педагогічних працівників закладу освіти.

6. Про виконання навчальних програм за І семестр.

7. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

IV ЗАСІДАННЯ (БЕРЕЗЕНЬ)

1. Про стан курсової перепідготовки педагогічних кадрів.

2. Про підготовку до проведення ДПА та ЗНО.

3. Про гурткову та позакласну роботу з предметів.

4. Про роботу курсів за вибором, індивідуальних занять.

5. Про організацію та проведення занять у 1 класі в умовах Нової української школи.

6. Про роботу зі здобувачами освіти, які навчальний матеріал засвоїли на початковому рівні.

7. Про новинки психолого-педагогічної літератури та їх огляд.

V ЗАСІДАННЯ (ТРАВЕНЬ)

1. Про виконання планів ШМО, стан методичної роботи.

2. Про формування ключових компетентностей особистості у 4 класі та підготовку здобувачів освіти до навчання у 5 класі.

3. Про виконання навчальних програм педагогічними працівниками у закладі освіти.

4. Про вивчення нормативних документів щодо організованого закінчення 2018-2019 навчального року та проведення ДПА.

5. Про результати адаптації здобувачів освіти 1 і 5 класів до навчання.

6. Про підсумки виконання наказу "Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2018-2019 навчального року".

7. Про підсумки проведення тижнів з виховної роботи в закладі освіти.

8. Про обмін думками та пропозиціями щодо складання плану роботи закладу та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Кiлькiсть переглядiв: 981

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.